Verhuur regels

REGLEMENT VOOR GEBRUIKERS VAN HET SCOUTINGGEBOUW VAN SCOUTING BUNDE. JJA 2010 september
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADRESSEN Scoutinggebouw, Kloosterweg 55, 6241 GA, Bunde, tel 043-3652084
Reservering: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bank Rabobank Maastricht , IBAN nummer NL 80 RABO 0109 7972 80 t.n.v. stg Scouting Bunde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kosten zijn:

€ 5,50 p.p.p.n. met een minimum van € 100,- per nacht 

€ 15,- per uur bij huur alleen overdag ( indien er dus niet overnacht wordt !) 

€ 1,- per vuilniszak

€ 0,12 per telefoontik

 • RESERVERING
 1. Reservering is alleen mogelijk op bovengenoemd e-mail adres, alle afspraken met anderen zijn informatief.
 2. De bevestiging wordt per e-mail toegestuurd, deze bevestiging dient beantwoord te worden (“reply”) als ontvangstbevestiging.
 3. Wanneer de ontvangstbevestiging is ontvangen en de borg en het voorschot zijn voldaan, is de reservering definitief.
 4. Indien de gebruiker in gebreke blijft bij de betaling van de waarborgsom c.q. het voorschot, dan worden alle afspraken c.q. overeenkomsten geannuleerd zonder verder tegenbericht onzerzijds.
 5. Is Scouting Bunde voor of tijdens de periode, door overmacht genoodzaakt het gebruik af te zeggen, dan is Scouting Bunde niet verplicht elders voor onderdak te zorgen.
 • BETALING
 1. De huurder ontvangt bij de bevestiging een factuur met drie posten (borg, 30% voorschot en 70% definitief).
 2. Binnen 2 weken na reservering dient de borg en 30% van de huursom voldaan te worden op rekeningnummer NL 80 RABO 0109 7972 80 van scouting Bunde
 3. Minimaal 2 weken voor aanvang van de huurperiode dient het resterende bedrag van de huursom betaald te zijn.
 4. De borg bedraagt € 100 en dient te worden betaald gelijk met het 30% voorschot.
 5. Aan het einde van de huurperiode worden het aantal personen vastgesteld en de extra kosten (vuilniszakken, reparaties, gebruik/misbruik brandblussers, o.i.d.) berekend. Dit geeft een zo mogelijk een overschot.
 6. Het overschot wordt binnen 14 dagen na de huurperiode teruggestort via de bank op hetzelfde bankrekening nummer als waar de betalingen vandaan zijn gekomen.
 7. Bij hoge uitzondering (op het laatste moment huren) kan contant worden afgerekend.
 8. Bij annulering dient 30% van de huursom te worden betaald.
 9. Beschadiging van brandblusapparatuur (verwijderen van loodjes) wordt in rekening gebracht. Kosten zijn € 25 per brandblusser.

 • VERGUNNINGEN
 1. Voor het verblijf in het Scoutinggebouw zijn voor jeugdorganisaties de gebruikelijke vergunningen van hun organisatie noodzakelijk.
 2. Voor het houden van een klein kampvuur op eigen terrein op het achterveld in de daartoe geschikte vuurplaats, is geen vergunning noodzakelijk, mits dit een beperkt kampvuur is en alle veiligheidsvoorzieningen (brandblusser en water) in acht worden genomen.

 • GEBRUIK VAN HET SCOUTINGGEBOUW
 1. Bij het gebruik is inbegrepen één vijfpits gastoestel, één koelkast zonder vriesvak, één diepvries, warm en koud water.
 2. Er wordt geen keukenmateriaal meeverhuurd. Wel zijn lege keukenkasten beschikbaar.
  Poetsmaterialen zijn aanwezig (borstels, trekkers, dweilen, emmers, stofzuiger, blik en veger).
 3. De volgende lokalen worden ter beschikking gesteld:
  Beneden: zaal 10 * 8 m, keuken, natte ruimte (2 toiletten, 1 invalidentoilet, 2 douches, 2 wasbakken).
  Boven: 3 ruimtes 10 * 5 mtr, 2 toiletten, 1 aparte wasbak.
  Het geheel is voorzien van centrale verwarming.
  (Opties na onderling overleg : beneden ruimte 5 * 6 mtr en invalidentoilet).

 • ALGEMEEN
 1. Buitengebied van 2.000 m² en het achterveld van 2.500 m² zijn beschikbaar.
 2. De leidinggevende personen zijn verantwoordelijk voor de orde en netheid van gebouw en terrein, alle in bruikleen genomen lokalen dienen dagelijks te worden schoongemaakt. In het hele scoutinggebouw geldt een KAUWGUM VERBOD en een ROOKVERBOD, gelieve hierop toe te zien.
 3. De gebruiker dient na beëindiging van de periode, het gebouw en terrein rond het gebouw volledig te poetsen en op te ruimen, keuken, toiletten, wasgelegenheid en de zaal te dweilen en de slaapruimtes uit de vegen. Tafels en stoelen ordelijk te plaatsen en terug te zetten op de aangegeven plaatsen.
 4. Vervoermiddelen zoals fietsen en bromfietsen dienen enkel te worden geparkeerd c.q. gestald op plaatsen door Scouting Bunde aan te geven.
 5. Auto's mogen onder geen enkele voorwaarde binnen de omheining geparkeerd worden. Het rijden met de auto over het gras is ten strengste verboden.
 6. Het is ten strengste verboden om bomen, planten, afrastering e.d. te beschadigen, takken af te snijden of te graven op het terrein. Tevens is het verboden om binnen de omheining een kampvuur aan te leggen, anders dan op de aangegeven plaats
 7. Vuilniszakken (grijze) worden na afloop berekend á € 1,-. Deze vuilniszakken dienen, degelijk dichtgebonden, onder de trap naast de container geplaatst te worden.
  Buiten naast de houtopslag staat een GFT-bak voor groente, fruit en tuinafval. Er is geen separate plaats voor papier.
 8. Tussen 22.00 u en 07.00 u dient er op het terrein stilte te heersen, zodanig dat de omwonenden geen last ondervinden.
  Het is NIET geoorloofd om geluidsapparatuur (dus ook géén kleine) mee te nemen/ c.q. te gebruiken i.v.m. geluidsoverlast, ook niet IN het gebouw!!!
 9. Bij niet naleven van voornoemde regels van dit reglement, bij ernstig wangedrag en na uitblijven van verbetering na uitdrukkelijke waarschuwingen, is Scouting Bunde bevoegd de gebruiker te bevelen onmiddellijk het Scoutinggebouw te verlaten.
 10. Het nog niet voldane gedeelte van de afgesproken prijs alsmede bijkomende kosten zijn alsnog verschuldigd.
 11. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor zowel de eigen bagage als wel voor gebouw, goederen en inventaris van Scouting Bunde. Kosten van eventuele beschadigingen worden in rekening gebracht. Bij aankomst en vertrek worden eventuele beschadigingen met Scouting Bunde opgenomen.
 12. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Scouting Bunde.
 • ROUTE BESCHRIJVING:
 1. Komende van A2 richting Maastricht:
  Afslag 51 ( Bunde, Meerssen, Valkenburg ) nemen, einde afslag rotonde rechts, (*) eerste weg rechts, na 500 mtr rechts richting "Heiveld" ,eerste gebouw aan de rechterkant is het gebouw van Scouting Bunde.
 2. Komende van A76 richting Maastricht:
  Afslag (Bunde, luchthaven, Eindhoven) nemen, einde afslag rechts, rotonde rechtdoor, rotonde rechtdoor, rotonde linksaf, rotonde rechtdoor, volg (*).
 3. Komende met de Stoptrein op traject Sittard- Maastricht:
  Aan de overzijde van het stationsgebouw bevind zich een trap, boven aan deze trap rechts, eerste straat links, tweede straat rechts, na 200 mtr loop je recht tegen het gebouw van Scouting Bunde aan. ( maximaal 5 minuten lopen )
 • ADRESSEN:
 1. Dokter Wiertz, Spoorstraat 35, 6241 CL Bunde, 043-3641291
 2. Huisartsenpost AZM (weekend, avond en nacht), P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht, 043-3877777
 3. Apotheek: Apotheek Bunde, Spoorstraat 33, 6241 CL, 043-3648683
 4. Ziekenhuis AZM, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht, 043-3876543

Leden Login


Login en registratie is alleen
toegestaan als je lid bent van Scouting Bunde.
Ongeoorloofde registraties worden zonder
enige vorm van communicatie verwijderd.